Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa?

Podobnie jak w przypadku poprzednich rewolucji przemysłowych, również z wprowadzeniem przemysłu 4.0 wiązane są duże oczekiwania. Najnowocześniejszym rozwiązaniom przypisywanych jest wiele zalet, mających doprowadzić do przekształcenia sposobu pracy, zwiększenia efektywności i przemodelowania struktur społecznych. Czym jest przemysł 4.0?

Przemysł 4.0, czyli co?

Największą zmianą związaną z rozwojem technologii zbiorczo nazywanych przemysłem 4.0, jest automatyzacja procesów produkcyjnych, co pozwoli na znaczne zredukowanie załogi niezbędnej do wykonywania prac, jak również zwiększy efektywność produkcji, precyzję i wykorzystanie zasobów. Szeroko stosowana jest sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i internet rzeczy, przez co otrzymywane informacje dotyczące każdego etapu prac będą natychmiastowo przetwarzane i na ich podstawie wyciągane będą konkretne działania.

Dzięki szybszemu przetwarzaniu napływających danych możliwe jest sprawniejsze reagowanie na zmieniające się czynniki środowiskowe, dostrzeganie uszkodzeń i odstępstw od normy i organizowanie pracy w taki sposób, by redukować zużycie zarówno surowców, jak i energii, której pozyskiwanie staje się coraz większym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

Zmiany, zmiany, zmiany

Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się ze znaczącymi zmianami – nie tylko odnoszącymi się do samych procesów produkcyjnych, które będą mogły zachodzić jeszcze wydajniej i dokładniej. Zmiany dosięgają również dotychczasowych struktur społecznych – m.in. znacząco spadnie zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych, którzy będą zastępowani przez roboty i zautomatyzowane linie produkcyjne. Maszyny mogą pracować w trybie ciągłym, nie ulegają zmęczeniu ani wypadkom, nie wymagają także wynagrodzenia ani szkoleń. Z drugiej jednak strony zmiana ta spowoduje wypłacanie dochodu bezwarunkowego coraz większej liczbie osób, które zwyczajnie nie będą w stanie znaleźć zatrudnienia – ludzie nie będą w stanie nawiązać równorzędnej konkurencji z robotami, z tego powodu drastycznie spadnie popyt na pracę fizyczną i coraz częściej, także umysłową.

Możesz również polubić…