Najczęściej występujące choroby układu krążenia

Choroby układy krążenia nazywane są już plagą XXI wieku. Uważa się, że są najczęstszą przyczyną zgonów w naszym kraju. Zapadalność na nie wzrasta wraz z wiekiem – w grupie ryzyka znajdują się głównie mężczyźni w wieku średnim, chociaż schorzenia ta coraz częściej dotykają młodsze osoby bez względu na płeć. Jakie są najczęściej występujące choroby układu krążenia?

Najczęściej występujące choroby układu krążenia

Nadciśnienie tętnicze może dotyczyć nawet 75% osób w wiek powyżej 65 lat. Jest to choroba, która rozwija się podstępnie i pacjent najczęściej dowiaduje się o nim podczas badania rutynowego. Za optymalną wysokość ciśnienia uznaje się wynik 120/80 mm Hg, jeżeli przekracza ono 140/90 mm Hg można już mówić o nadciśnieniu. Sytuacja taka wymaga podjęcia odpowiednich działań, ponieważ zwiększa ryzyko udaru mózgu, niewydolności nerek, poważnych zmian w siatkówce czy miażdżycy. Kolejnym często występującym schorzeniem układu krążenia jest miażdżyca – najczęściej daje o sobie znać w piątek dekadzie życia u mężczyzn oraz u kobiet po menopauzie. Proces ten ma charakter zapalny i prowadzi do nagromadzenia się złogów w naczyniach krwionośnych.

Inne, często występujące choroby układu krążenia

To jeszcze jednak nie koniec listy z najczęściej występującymi chorobami układu krążenia. Wśród nich znajduje się także zawał serca. Uważa się, że każdego dnia w naszym kraju dotyka on około 300-400 osób i prowadzi do śmierci niemal 30 tys. ludzi rocznie. Do ataku serca dochodzi, gdy naczynia doprowadzające krew do serca ulega zatkaniu. Nieco starsze osoby narażone są na udar mózg – średni wiek zachorowania mieści się w przedziale 60-70 lat. Jego przyczyną jest nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu, co najczęściej skutkuje niedowładem, utratą zdolności rozumienia lub kończy się śmiercią. Inną chorobą dotyczącą układu krążenia jest niewydolność serca. Objawia się dusznościami, nadmiernym zmęczeniem, kaszlem po wysiłku oraz obrzękami kostek. W Europie choruje na nią około 15 milionów ludzi.

Możesz również polubić…